Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hazine ve Maliye Bakanlığı Misyonu;
Maliye politikasını katılımcı bir anlayışla geliştirmek, uygulamak ve izlemek.

Vizyonu;
Güçlü ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve istikrarlı büyüme ortamını desteklemek üzere;

  • Mali disiplinden taviz vermeyen,
  • Mali yüklerin seviyesi ve dağılımında adalet içinde optimali gözeten,
  • Kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran,
  • Nitelikli insan kaynağına sahip, bilişim teknolojilerini etkin kullanan,
  • Saydamlık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerini esas alan,

yenilikçi ve öncü bir Bakanlık olmak.

Bursa Defterdarlığı Misyonu;
Bakanlığımızca belirlenen Maliye politikaları çerçevesinde; kurum hedeflerine uygun insan kaynakları politikalarının belirlenmesi için gerekli araştırmalar yapmak, belirlenen politikalara uygun programlar hazırlamak ve çalışmalar yapmak, denetlemek, değerlendirmek, mükellef ve çalışan memnuniyetini ön planda tutarak iyi yetişmiş, motivasyonu yüksek, çalışanlar ile Defterdarlığın etkin verimli ve kaliteli hizmet sunmasını sağlamak.

Vizyonu;
Hızlı ve kaliteli hizmet sunan, insan odaklı ve yapılabilecek çalışmaların merkezine çalışanları ve mükellefleri yerleştiren, kamu kaynakları etkili, ekonomik ve verimli kullanan saydam ve hesap verilebilir bir kurum olmak.