Bursa Defterdarlığı / VDK Bursa Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş İşlemlerine İlişkin Sınav Sonucu

Sözlü sınavı kazananlara ait liste için Tıklayınız 

İlan metni için Tıklayınız