Başvuruları Kabul Edilen Taşeron Personel Listesi

375 Sayılı KHK Geçici 23.maddesi Uyarınca Sürekli İşçi Kadrolarına Geçme Talebinde Bulunan ve Başvuruları Kabul edilen Taşeron Personel Listesi

BAŞVURULARI KABUL EDİLEN TAŞERON PERSONEL LİSTESİ